Het Keurmerk Private Lease


Hiltermann Lease is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Private Lease.
Dit keurmerk garandeert dat u bij ons veilig en verantwoord een auto kunt leasen.Bekijk hier de website van Stichting Keurmerk Private Lease.Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


Waar moet ik rekening mee houden?Meest gestelde vragen over Private Lease

   

Hoe gaat Hiltermann Lease met mijn persoonsgegevens om?

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens die u ons verschaft, worden alleen gebruikt om te kunnen beoordelen of het Private Leasecontract dat u wilt afsluiten, aansluit bij uw financiŽle draagkracht. De gegevens worden ook gebruikt om het contract op te kunnen stellen.
FinanciŽle gegevens worden uiterlijk 3 maanden na uw aanvraag door ons verwijderd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verorderning Gegevensverwerking  stelt.

U kunt altijd opvragen, welke gegevens wij van u hebben en waar wij deze gegevens voor gebruiken.  Dit wordt het inzagerecht genoemd. Daarnaast heeft  u ook het recht om deze gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, als deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. 

Dit wordt het correctierecht genoemd.
Het verzoek tot inzage, verbetering of aanpassing van uw gegevens, kunt u per email doen. Wij zullen u ook per email een reactie teruggeven.
Ons emailadres dat u hiervoor kunt gebruiken, is privatelease@hiltermannlease.nl


Wat zijn de voorwaarden die worden gesteld aan het leasecontract?

Via onderstaande links kunt u de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden bekijken en/of downloaden.

Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Hiltermann Lease B.V.


Wat is de hoogte van het bedrag voor eigen bijdrage bij schades?

De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt € 300,00 per niet verhaalbare schade.


Wordt mijn Private Lease contract geregistreerd bij het BKR?

Als u een Private Lease overeenkomst afsluit, wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). Het bedrag dat wordt geregistreerd, is de som van de looptijd x leasetarief x 65%. 


Rekenvoorbeeld:
Stel, u least via Private Lease een auto voor €179,- per maand , op basis van 48 maanden / 10.000 kilometer per jaar. Dan wordt het bedrag dat bij het BKR geregistreerd wordt, als volgt berekend: 48 maanden x €179,- x 65% = €5.584,80. Dit bedrag wordt doorgegeven aan het BKR. Kijk voor meer informatie op http://www.bkr.nl/.


Ook geven wij een betalingsachterstand door aan het BKR, als deze achterstand langer duurt, dan 60 dagen. In de leaseovereenkomst vindt u meer informatie hierover. 


Welke kosten maken onderdeel uit van de leaseovereenkomst?

De volgende onderdelen zitten bij de leaseprijs inbegrepen:

-motorrijtuigenbelasting
-kosten van reparatie en regulier onderhoud van het voertuig
-verzekeringspremie voor een Wettelijke Aansprakelijkheids (WA) verzekering
-verzekeringspremie voor een zogenoemde Cascoverzekering (dekt de kosten van de schade aan het voertuig, die niet verhaalbaar is op een tegenpartij)
-kosten van pechhulp
-kosten van vervangend vervoer in Nederland, tijdens reparatie of onderhoud na 72 uur


Wat wordt er van mij verwacht als ik de auto weer inlever?

Via onderstaande link kunt u het Innameprotocol bekijken en/of downloaden.


Wat is er afgedekt in de verzekering?

Via onderstaande link kunt u de Verzekeringsvoorwaarden bekijken en/of downloaden.


Kan ik het contract voortijdig opzeggen?

Ja, dat kan.  De minimale looptijd is 12 maanden en dat eerste jaar,  geldt een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de nog resterende leasetermijnen.
Voorbeeld:

Stel u heeft een leasecontract met een looptijd van 36 maanden en een leasetermijn van €200,00. Na 24 maanden zegt u het leasecontract voortijdig op.

De opzeggingsvergoeding bedraagt dan 12 maanden (is de nog resterende looptijd) x €200,00 x 50% = €1.200,00.
De opzeggingsvergoeding is echter wel gemaximeerd en kan nooit hoger zijn, dan het bedrag dat u had betaald, als u vanaf het begin voor deze werkelijke looptijd van het leasecontract had gekozen. Ook hiervan hebben wij een voorbeeld voor u:

Stel, u had vanaf het begin van het leasecontract gekozen voor een looptijd van 24 maanden. Dan bedroeg de maandtermijn niet € 200,00, maar €240,00. Het verschil tussen deze twee bedragen, is € 40,00 per maand. De maximale opzeggingsvergoeding is in dat geval het verschil tussen de maandtermijnen, vermenigvuldigd met de reeds verstreken looptijd, dus  €40,00 x 24 maanden = €960,00.


Op welke manier kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht? Mailt u dan naar privatelease@hiltermannlease.nl en vermeld in uw onderwerp "Klacht" en het kenteken van uw auto. Wij zullen na ontvangst en registratie, de klachtmelding bevestigen per email uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van uw bericht. Wij zullen inhoudelijk reageren op uw klacht per email binnen 5 werkdagen na bevestiging.

Mocht u van mening zijn dat wij uw ontevredenheid niet hebben kunnen wegnemen via onze klachtenprocedure, dan bestaat de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie ‘Private Lease’. Kijkt u voor meer informatie op: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/