Steunmaatregelen voor ondernemend Nederland

De maatregelen en gevolgen rondom het coronavirus raken vrijwel elke ondernemer in Nederland.

Via deze pagina informeren wij u over de mogelijkheden die de overheid en banken bieden om bedrijven te helpen in deze lastige tijd.

Wilt u contact opnemen met ons, bel dan 088 554 3838 of klik hier.


Welke mogelijkheden treft u hier:Langere looptijd en lagere drempel coronaregeling BMKB

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld.

De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).Banken: uitstel van betaling op leningen tot €2.500.000,-

Een aantal banken heeft samen afgesproken om kleinere ondernemers tegemoet te komen. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van betaling op hun leningen tot €2.500.000,-. Voor exacte voorwaarden en het aanvragen van uitstel van betaling, neem contact op met uw bank.
Deze regeling is afgesproken door:Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers (uitgebreid per 29 april)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bestaat uit een directe, belastingvrije tegemoetkoming van €4.000,-. Per 29 april 2020 kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling.


RVO | CompensatieregelingCoronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.Belastingdienst: uitstel van betaling

U kunt voor diverse belastingen uitstel van betaling aanvragen. Een aanvraag tot uitstel van betaling moet u wel schriftelijk of digitaal indienen en motiveren.  De Belastingdienst zal de invordering dan stop zetten en in een later stadium beoordelen. In aanmerking komen:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting

Betaalt u de komende maanden uw belasting te laat, dan zal de Belastingdienst géén verzuimboete opleggen.

Daarnaast wordt de invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. 


Belastingdienst | Uitstel van betaling Belastingdienst: verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u per direct minder belasting betaalt.
Verlaag daarvoor uw te verwachten inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald. U kunt dit zelf online regelen of aan uw belastingadviseur vragen. 


Belastingdienst | Inloggen voor ondernemersZZP & MKB: tijdelijke voorziening inkomensondersteuning

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor ZZP’ers en MKB'ers en bedraagt maximaal €1.500,- netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Deze voorziening heeft tijdelijk versoepelde voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Met de regeling kunnen ZZP’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Meer informatie treft u via de link hieronder.


Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
  Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden.
  Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

 

Ondernemersplein | Extra Bbz-ondersteuning

 


NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.


Voornaamste voorwaarden voor NOW:

 • Als u NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die u eenmalig kunt verlengen met nog eens 3 maanden.
 • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Op basis uw aanvraag krijgt u van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was.

 • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever


Het UWV is momenteel druk bezig het aanvragen van NOW mogelijk te maken.
Via onderstaande link blijft u hierover op de hoogte en leest u tevens meer informatie over NOW.


Ondernemersplein | NOW
Contact met Hiltermann Lease

Wij houden de beschikbare regelingen goed in de gaten en passen deze pagina aan zodra er veranderingen zijn.

Heeft u vragen? U mag ons altijd bellen via 088 554 3838 of gebruik onderstaand formulier om uw vraag aan ons te stellen.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.