“De wereld beter achterlaten dan je ‘m aantreft”

 Roy Gosenshuis“De wereld beter achterlaten dan je ‘m aantreft”

Triodos Bank financiert het elektrische- en hybride deel van het wagenpark van Hiltermann Lease. Een bewuste keuze van de bank die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.
De link tussen leaseauto’s en ‘groen’ is geen vanzelfsprekende, maar juist daar ligt ook de reden om de handen ineen te slaan. “Zakelijke mobiliteit is een gegeven, de kernvraag is hóe je daar invulling aan geeft”, stelt Roy Gosenshuis van Triodos Bank.


Groen financieren

De samenwerking stamt al uit 2005. Een jaar eerder lanceerde directeur Norbert Karthaus - van toen nog Strix Lease Service – met hybridelease.nl een apart label om ook de leasemarkt warm te maken voor de inzet van hybride’s. “Dat ging zeker niet vanzelf, de koudwatervrees was groot bij bedrijven. Met Triodos Bank vonden we niet alleen een financier, maar vooral ook een sparringpartner met volop ervaring in ‘groen’ financieren. Dat is heel waardevol gebleken”, blikt Karthaus terug op die pioniersperiode.


Meetlat

“Wij doen volop zaken in branches waar je Triodos Bank op het eerste oog misschien niet verwacht”, verheldert Roy Gosenshuis, die als relatiemanager de banden met Hiltermann Lease onderhoudt. “Eigenlijk kun je onze manier van werken terugbrengen tot één simpele vraag: laat je de wereld beter achter, dan dat je ‘m aantreft? Dat is niet alleen de missie die ons als bank drijft, maar ook de meetlat waarlangs we onze zakenrelaties leggen.”

Waar de grootbanken bij een financieringsaanvraag een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ afgeven op grond van kredietwaardigheid, gaat Triodos Bank in eerste aanleg het gesprek aan. “En dat gaat dan niet over cijfers, omzet en winstgevendheid, maar veeleer over drijfveren, de omgeving waarin een bedrijf opereert en werkomstandigheden. Let wel, wij zijn een bank en geen geitenwollensokken-instelling, maar we willen er wél achter komen of een bedrijf echt bij ons past.”


Eerlijk & transparant

De hoge mate van transparantie bij Triodos Bank noodzaakt ook tot een heldere selectie ‘aan de deur’. De bank publiceert alle bedrijven en projecten waarin gefinancierd wordt op haar website, om investeerders en beleggers volledige inzage te geven in wat er met hun geld gebeurt. “Wij stellen echt niet elke klant voortdurend ter discussie, maar bieden zo wel alle ruimte om op onze verantwoordelijkheid aangesproken te worden. De grens is soms lastig te bepalen, maar als wij of onze certificaathouders vinden dat de samenwerking met Hiltermann Lease niet langer passend is, dan zullen we daar ook eerlijk over zijn en afscheid nemen.”

Zeker in de MKB-portefeuille van Gosenshuis zijn vaste criteria over wat wel en niet passend is, nauwelijks voorhanden. Bij een biologische boerderij of een vegetarisch restaurant ligt een match nog wel voor de hand, maar bij commercieel vastgoed of een accountantskantoor kijkt Triodos Bank nadrukkelijk verder dan de voordeur. Hebben panden energielabel A? Ligt het eigenaarschap volledig in de top of ook bij werknemers? Is er sprake van een goed MVO-beleid?


Geld verdienen

“Past een bedrijf op een of andere wijze niet bij onze missie, dan gaat het ook echt niet door”, stelt Gosenshuis, die wel direct de nuance aanbrengt. “Zo heb ik een afvalverwerker in de portefeuille die zich volledig inzet op hergebruik van afval, om zo de inzet van nieuwe grondstoffen te verminderen. Ook zij zijn actief in een branche met geen optimale reputatie, maar halen binnen dat kader wel alles uit de kast om zo duurzaam mogelijk te werken.”

Het enthousiasme spat ervan af. Waar dat in de financiële markt traditioneel vaak valt of staat met het slagen van deals, merk je aan Gosenshuis dat zijn enthousiasme juist is ingegeven door de bedrijven waar hij mee werkt. “Let wel op: er mag gewoon geld verdiend worden, hoor. Zowel bij ons als onze klanten moet er ook brood op de plank komen. Maar misschien neem je ook genoegen met iets minder om andere doelen te bereiken. Dat is exact wat de omgeving waarin wij werken zo waardevol maakt.”