Netto-operational lease

Bij Netto-operational lease wordt u geen economisch eigenaar van de auto of het bedrijfsmiddel, maar neemt u wel zaken als onderhoud, reparaties, verzekering en verbruikskosten voor uw rekening. Het object staat dus niet op uw balans en u heeft bovendien geen restwaarde-risico. Tegelijk behoudt u altijd de mogelijkheid het object in een later stadium alsnog te kopen.


De voordelen van Netto-operational lease op een rij: